http://www.finesun.com.vn/
Công trình
何静省-FORMOSA钢铁厂 (锤桩)

何静省-FORMOSA钢铁厂 (锤桩)

施工办法 : 锤桩-钢铁厂

何静省-FORMOSA钢铁厂 (灌注桩)

何静省-FORMOSA钢铁厂 (灌注桩)

施工办法 : 灌注桩-钢铁厂

平顺省-永新电厂(深水港)

平顺省-永新电厂(深水港)

施工办法 : 灌注桩-深水港

平顺省-永新电厂(输煤系统)

平顺省-永新电厂(输煤系统)

施工办法 : 灌注桩-输煤系统

IMV 文房大樓

IMV 文房大樓

施工办法 : Thi công đào móng và làm tầng hầm


Tin tức

Chưa có tin tức nào