http://www.finesun.com.vn/
Công trình
平兴污水处理厂(平正县,平兴社)

平兴污水处理厂(平正县,平兴社)

施工日 : 11/03/2016
业主 : Posco 建筑 & 技术 责任有限公司
施工办法 : 静压桩 (胡志明市第二期改善污水环境 - 开矿发展平兴污水处理厂案件)
合同价值 : 22.578.044.000
地点 : 平正县,平兴社

高工艺区-第9郡 SAMSUNG CE COMPLEX 工程

高工艺区-第9郡 SAMSUNG CE COMPLEX 工程

施工办法 : 压桩
地点 : Khu Công Nghệ Cao - Q.9

隆安省(新香工业区)TONGWEI 工厂

隆安省(新香工业区)TONGWEI 工厂

施工办法 : 静压桩Tin tức

Chưa có tin tức nào