http://www.finesun.com.vn/
已完成-工程
胡志明市-第九郡MEGA住宅区

胡志明市-第九郡MEGA住宅区

施工办法 : 静压桩

胡志明市-平政县HQC Plaza

胡志明市-平政县HQC Plaza

施工办法 : 静压桩

胡志明市-第九郡超市

胡志明市-第九郡超市

施工办法 : 静压桩

何静省-FORMOSA钢铁厂 (锤桩)

何静省-FORMOSA钢铁厂 (锤桩)

施工办法 : 锤桩-钢铁厂


Tin tức

Chưa có tin tức nào