http://www.finesun.com.vn/
优秀-工程
平兴污水处理厂(平正县,平兴社)

平兴污水处理厂(平正县,平兴社)

施工日 : 11/03/2016
业主 : Posco 建筑 & 技术 责任有限公司
施工办法 : 静压桩 (胡志明市第二期改善污水环境 - 开矿发展平兴污水处理厂案件)
合同价值 : 22.578.044.000
地点 : 平正县,平兴社

IMV 文房大樓

IMV 文房大樓

施工办法 : Thi công đào móng và làm tầng hầm

第七郡 - 国际展览中心

第七郡 - 国际展览中心

施工办法 : Nền móng

SSIS 学校

SSIS 学校

施工办法 : Mặt bằng thi công công trìnhTin tức

Chưa có tin tức nào