http://www.finesun.com.vn/
Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (huyện Bình Chánh)

Đây là dự án cải thiện môi trường nước TpHCM giai đoạn 2. Mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (Nhà thầu chính là Cty TNHH Kỹ Thuật & Xây Dựng Posco)

Tin tức

Chưa có tin tức nào