Thiết bị

Máy khoan cọc nhồi bánh xích Zoomlion ZR220C


Máy đóng cọc Starke JB62F

Máy đóng cọc Starke JB62F

Số lượng : 5

Xe cẩu CHANGJIANG LT1025/2

Xe cẩu CHANGJIANG LT1025/2

Số lượng : 1

Xe Đào Hitachi UH055-7

Xe Đào Hitachi UH055-7

Số lượng : 1

Máy khoan cọc nhồi bánh xích Zoomlion ZR160A-1

Máy khoan cọc nhồi bánh xích Zoomlion ZR160A-1

Số lượng : 1


Tin tức

Chưa có tin tức nào