http://www.finesun.com.vn/
Thiết bị
Búa đóng

Búa đóng

Số lượng : 5

Xe cẩu CHANGJIANG LT1025/2

Xe cẩu CHANGJIANG LT1025/2

Số lượng : 1

Xe Đào Hitachi UH055-7

Xe Đào Hitachi UH055-7

Số lượng : 1

Máy khoa cọc nhồi bánh xích Zoomlion ZR160A-1

Máy khoa cọc nhồi bánh xích Zoomlion ZR160A-1

Số lượng : 1

Máy khoan cọc nhồi ZYJ 800

Máy khoan cọc nhồi ZYJ 800

Số lượng : 1


Tin tức

Chưa có tin tức nào