http://www.finesun.com.vn/
Thiết bị
Xe cẩu bánh hơi (25 tấn)

Xe cẩu bánh hơi (25 tấn)

Số lượng : 1

Máy ép cọc tự hành chạy bằng thủy lực ZYJ 320

Máy ép cọc tự hành chạy bằng thủy lực ZYJ 320

Số lượng : 1

Máy ép cọc tự hành chạy bằng thủy lực ZYJ 680

Máy ép cọc tự hành chạy bằng thủy lực ZYJ 680

Số lượng : 1

Máy ép cọc tự hành chạy bằng thủy lực ZYJ 800

Máy ép cọc tự hành chạy bằng thủy lực ZYJ 800

Số lượng : 4


Tin tức

Chưa có tin tức nào