http://www.finesun.com.vn/
Quá Trình Phát Triển

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY

Tháng 8-2002: Nhập máy ép cọc thủy lực ZYB700 vào Việt Nam;

Năm 2003:Căn cứ vào công nghệ mới yêu cầu phối phợp với cơ quan hữu quan của thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều chính các quy phạm thi công liên quan;

Năm 2004: Nhập máy ép cọc thủy lực thứ hai hiệu ZYZ680

Năm 2005: Nhập máy ép cọc thủy lực thứ ba hiệu ZYB320

Năm 2006:Theo yêu cầu phát triển, vào tháng 4 chính thức thành lập Công ty FINESUN (VN) và bắt đầu hoạt động kinh doanh;

Năm 2007:Do nhu cầu của thị trường đối với việc sử dụng máy ép cọc thi công, Công ty tiếp tục nhập thêm 4 máy ép cọc thủy lực (800 tấn) và 01 xe cẩu bánh hơi;

Năm 2008: Thị trường đa dạng hóa, Công ty tiếp tục nhập thêm 04 máy ép cọc thủy lực và 01 xe cẩu bánh hơi, đồng thời bắt đầu thi công hạng mục cọc khoan nhồi và đóng cọc, hơn nữa thi công hoàn thiện các công trình văn phòng làm việc (IMV, Unilever), công xưởng (Sharpgain), trường học (SSIS), ...

Năm 2009: Do tình hình khủng hoảng kinh tế, toàn bộ kinh tế bắt đầu có chiều hướng đi xuống, nhưng Công ty kịp thời điều chỉnh, tiếp tục dựa trên tiền đề thị trường Việt Nam bắt đầu tiến vào thi công tại thị trường Cambodia;

Năm 2010: Thị trường đột ngột suy thoái, cạnh tranh khốc liệt, tiến vào thời kì điều chỉnh sâu sắc. Vì củng cố nền tảng, vì mục tiêu phục vụ Khách Hàng Công ty đã chuyên nghiệp khai thác và thành công trong việc phát triển thị trường mới.

Năm 2011: Công ty đa dạng hóa nghiệp vụ, mua sắm nhiều thiết bị mới, tiếp tục tập trung phát triển hạng mục thi công cọc khoan nhồi, đóng cọc, mét khối đất đá và các công trình thi công các loại cọc khác nhau khác;

Năm 2012: Nghiệp vụ tiếp tục phát triển ổn định, đồng thời bước vào con đường quốc tế hóa, tiến vào thi công tại các công trình ở Cambodia và Lào. Tiếp tục hướng đến  mục tiêu "Chuyên nghiệp hóa, Quốc tế Hóa, Tiêu Chuẩn Hóa, Thông Tin Hóa"

Năm 2013: Tiếp tục phát triển, đồng thời chủ yếu kinh doanh 5 hạng mục thi công chính, bao gồm: công trình thi công móng cọc, xử lý nền đất, công trình xây dựng móng trụ, công trình đào đắp, công trình nhà xưởng. Đồng thời tiếp tục tiến đến "Chuyên nghiệp hóa, quốc tế hóa, tiêu chuẩn hóa, thông tin hóa", ưu hóa cơ cấu kinh doanh ,bảo đảm chât lượng thi công,  giữ vững giá trị sản phẩm, tiếp tục thu hút nhân tài, tăng cường quản lý công ty.

Năm 2014:Phát triển thêm các hạng mục xây dựng cơ bản, thi công lắp đặt hệ thống điện - nước xây dựng & dân dụng. Cùng với thế mạnh trong việc xử lý và thi công móng cọc v.v… giúp FINESUN dần hoàn thiện hoá phần xây dựng và khẳng định thương hiệu trên thị trường Việt Nam và quốc tế.