http://www.finesun.com.vn/
Máy móc thiết bị

No.

Tên thiêt bị

Số lượng

Công suất

1

Búa đóng Diesel HD62

02

Năng lực đập: 62kNm

Chiều cao rơi búa lớn nhất: 1500mm

2

Dàn búa đóng  JB62F

02

 

3

Máy khoan cọc nhồi ZR220C

03

Đường kính lỗ khoan lớn nhất: 2000m

Chiều sâu khoan: 70m

4

Máy khoan cọc nhồi ZR250B

02

Đường kính lỗ khoan lớn nhất: 2500m

Đường kính lỗ khoan lớn nhất: 84,0m

5

Máy khoan cọc nhồi ZR160A

01

Đường kính lỗ khoan lớn nhất: 1500m

Chiều sâu khoan: 55,0m

6

Máy khoan cọc nhồi GPS20

02

Đường kính khoan lớn nhất: 2,0m

Chiều sâu khoan lớn nhất: 80,0m

8

Máy ép cọc ZYJ 800

04

Tải trọng ép trung tâm: 800tf

9

Máy ép cọc DTZ818

02

Tải trọng ép trung tâm: 800tf

10

Máy ép cọc ZYJ320

01

Tải trọng ép trung tâm: 320tf

11

Máy ép cọc ZYJ680

02

Tải trọng ép trung tâm: 680tf

13

Búa đóng điezel 5T

02

Năng lực đập: 60KNm

Chiều cao rơi búa lớn nhất: 1500mm

14

Búa đóng điezel 8T

01

Năng lực đập: 96KNm

Chiều cao rơi búa lớn nhất: 1200mm

15

Máy đào gàu sấp bánh xích

03

Dung tích gàu: 1,1m3

16

Máy đào gàu sấp bánh xích

01

Dung tích gàu: 0,6m3

17

Máy đào bánh xích (gàu nghịch)

01

Dung tích gàu: 0,70m3

20

Xe cần trục bánh lốp 

02

Cẩu hạ 25T

21

Xe cẩu bánh xích

02

Cẩu hạ 50T

22

Búa rung điện

02

Công suất: 30Kw, Nước SX: Nhật Bản

23

Máy kinh vỹ PENTAX  R – 335NX

02

Đo đạc địa hình và xác định điểm trên mặt phẳng

24

Máy kinh vỹ THEO 010B

04

Đo đạc địa hình và kiểm tra vị trí (Định vị)

25

Máy kinh vỹ DAD DE-5B

05

Đo đạc địa hình và kiểm tra vị trí (Định vị)