http://www.finesun.com.vn/
Tin tuyển dụng
Suppervisor___blogrilynn
01/10/2019 | 11:52

Tuyển dụng kĩ sư công trình

Mô tả công việc

• Bóc tách khối lượng, triển khai bản vẽ, lập biện pháp thi công.
• Giám sát thi công, giải quyết các vấn đề trong quá trình thi công và nhiệm thu.
• Quản lý chất lượng thi công, chi phí, vật dụng, báo cáo tiến độ.
Giới hạn tin theo ngày :