http://www.finesun.com.vn/
Công trình
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) - Cảng Nước Sâu

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) - Cảng Nước Sâu

Gói thi công : Khoan cọc nhồi - Cảng Nước Sâu

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) - Hệ Thống Dẫn Than

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) - Hệ Thống Dẫn Than

Gói thi công : Khoan cọc nhồi - Hệ Thống Dẫn Than

Tòa nhà văn phòng  IMV

Tòa nhà văn phòng IMV

Gói thi công : Thi công đào móng và làm tầng hầm


Tin tức

Chưa có tin tức nào